บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน ระบบ Mobile Application, Web-based Application, การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนระบบออนไลน์ และให้บริการ Solution ต่างๆ ดังนี้

บริการอื่นๆ
ให้บริการระบบสะสมแต้มบนโมบาย Loyalty Cards, ระบบคูปองโปรโมชั่น (Coupon), ระบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery), ระบบรับประกันสินค้า (Warranty)
รับเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และวางระบบสำหรับองค์กร
บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รับจดทะเบียนโดเมนเนม
ให้บริการ Web Hosting และ วาง Co-Location, ติดตั้ง Cloud server