• บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด
 • ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน ระบบ Mobile Application, Web-based Application, การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนระบบออนไลน์ และให้บริการ Solution ต่างๆ ดังนี้
 • Web-based Application
  รับวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนระบบออนไลน์
 • Mobile Application
  รับออกแบบและพัฒนา Application บน Smartphone (iOS & Android)
 • Databased Connect
  การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบต่างๆ บน Server
 • Software on Cloud Server
  พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Cloud Server
 • Cloud Server Installation on AWS
  รับติดตั้ง Server และ Config บน Amazon EC2, Amazon S3

 • บริการอื่นๆ
  ให้บริการระบบสะสมแต้มบนโมบาย Loyalty Cards, ระบบคูปองโปรโมชั่น (Coupon), ระบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery), ระบบรับประกันสินค้า (Warranty)
  รับเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และวางระบบสำหรับองค์กร
  บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  รับจดทะเบียนโดเมนเนม
  ให้บริการ Web Hosting และ วาง Co-Location, ติดตั้ง Cloud server


 • ซอฟต์แวร์ พาร์ค
 • บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด ได้รับการไว้วางใจด้วยดีมาโดยตลอด ในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล อุทยานวิทยาศาสตร์ สสส. เป็นต้น

  Software Park Thailand
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกและสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย